KATEGORİLER

Yarışma Türleri

“Türkiye Değer Ödülleri” iki ana kategoriden oluşmaktadır.  Yarışma kategorileri ve alt dalları aşağıda ayrıntıları ile birlikte yer almaktadır.

1.Türkiye Değer Ödülleri Değer Ödülü Kategorisi

  • Ortaokullar ve orta öğretim kurumlarında, tavır ve davranışıyla “Cesaret” değerini en güzel şekilde ortaya koyan, toplum içerisinde bu değere göre hareket eden ve iyi bir insan olma yolunda rol model olan “Cesaret” değerini içselleştirerek bulunduğu sosyal çevrede “Cesaret” bilincinin yükselmesine katkı sağlayan öğrenciler, öğretmen veya okul yöneticileri tarafından tespit edilir.
  • Tespit edilen öğrencinin neden seçildiğinin, tavır ve davranışlarının okul idaresi ve öğretmenleri tarafından hikâye edilerek bu ödüle aday gösterildiği yarışma türüdür.

2.Türkiye Değer Ödülleri Eser Ödülü Kategorisi

  • Eser ödülü kategorisinde “Cesaret” değerini, bu kategori dâhilinde alt dallarda yer alan alanlarda ortaya koydukları eserleriyle ifade eden öğrencilerin okul idaresi ve öğretmenleri tarafından bu ödüle aday gösterildiği yarışma türüdür.

Türkiye Değer Ödülleri  Eser Ödülü Kategorisi Dalları

  • Şiir
  • Hikâye
  • Resim
  • Karikatür
  • Kısa Film