BAŞVURU ve KATILIM ŞARTLARI

Şartnameyi indirmek için tıklayınız.

1.Tüm yarışma kategorileri için genel koşullar

 • Katılımcı Türkiye’de 81 il ve 956 ilçede yer almakta olan tüm özel ve resmi eğitim kurumlarının ortaokul 5,6,7,8. sınıflarının ve lise 9,10,11,12. sınıflarının ve bu okullardaki hazırlık sınıflarının herhangi birisinin devamlı öğrencisi olmalıdır.
 • Türkiye Değer Ödülleri dahilinde her iki kategoride de cesaret değeri konu alınmalıdır.
 • Her iki kategoride de çalışmalar özgün olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır.
 • Değer ödülü kategorisinde yarışmaya katılan öğrenciler için “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” ve Eser ödülü kategorisi ve alt dallarında yarışmaya katılan öğrenciler için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” eksiksiz doldurularak müracaatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2. DEĞER ÖDÜLÜ

 1. “Değer Ödülü” Kategorisinde Aday Öğrencinin Tespiti

 

 • Türkiye Değer Ödülleri Yarışması’nın en değerli ödülüdür.
 • Okul idaresi başkanlığında, Okul Rehber Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Sınıf Rehber Öğretmenleri yaptıkları değerlendirmeler sonucunda okullarında “Değer Ödülü” kategorisinde “cesaret" değerinde tavır ve davranışlarıyla bu ödüle layık gördükleri öğrencileri tespit ederler.
 • “Değer Ödülü”ne aday gösterilirken; öğrencinin “cesaret” değeri temasında aday gösterilme nedeni, bu değer ile ilgili örnek tutum ve davranışları, öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansımaları ve öğrencinin haberi olmadan öğretmenlerin gözlemiyle yapılan faaliyetleri net bir biçimde anlatan bir metin hazırlanmalıdır.
 • “Değer Ödülü” kategorisinde “cesaret” değeri teması ile ilgili yazılı metin ekteki “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” na uygun olaraken fazla 5 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazıtipi Times New Roman ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır.

 

3. ESER ÖDÜLÜ KATEGORİSİ ve DALLARI

 • Eser Ödülükategorisinde Cesaret değeri temasını, bu kategori dâhilinde alt dallarda yer alan alanlarda ortaya koydukları eserleriyle ifade eden öğrencilerin eserlerinin aşağıdaki kriterlere uygunluğu okul idaresi ve öğretmenleri tarafından tespit edilmelidir.
 • Eser Ödülü kategorisi dâhilindeki tüm alt dallarda yapılacak başvurular için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” mutlaka doldurulmalıdır.

3.1.RESİM 

 

 • Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.
 • Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.
 • Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan, iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.
 • Resmin arkasında öğrenci adı soyadı, sınıfı, okulu, ilçesi, ili ve iletişim bilgileri (Adres, telefon ve e-mail) yer almalıdır.
 • Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır. 

3.2.ŞİİR 

 • Şiirde ölçü serbesttir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir.
 • Hikâye gerçek veya kurgu olabilir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.

3.3.HİKÂYE

 • Hikâye gerçek veya kurgu olabilir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.

3.4.KISA FİLM HAZIRLAMA

 • Filmin süresi 10 dakikayı geçmemelidir.
 • Jenerikte, yönetmen, senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilmedir. Yarışmaya film ekibi adına başvurulacaktır. Ekip en fazla beş öğrenciden oluşabilir.
 • Kazanılan ödül, ekip arasında Değerler Eğitimi Merkezi tarafından eşit paylaştırılacaktır.
 • Kısa filmler, HD çözünürlükte DVD/CD veya taşınabilir bellek ile  gönderilmesi gerekmektedir.
 • Dereceye giremeyen kısa filmler dahil, yarışmaya başvuran tüm kısa filmlerin yayın ve telif hakları DÖGM ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’ne aittir.

3.5.KARİKATÜR

 • Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarında her tür kağıda serbest teknikle, siyah-beyaz veya renkli olarak çizilebilir.
 • Her öğrenci en çok 1 adet karikatür çalışmasıyla yarışmaya katılabilir.
 • Karikatürün özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Karikatür üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır. Eser 600dpi çözünürlükte taranıp sisteme yüklenecektir.

 

4.Başvuru Yöntemi

 • Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili gerekli duyurular okul öğretmen ve öğrencilerine okul müdürlüklerince yapıldıktan sonra yarışmaya katılacak öğrenciler için 27 Mart -12 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuru yapılması gerekmektedir.
 •  Okul Rehber Öğretmeni, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni ve Branş Öğretmenlerinin yaptıkları değerlendirmelerinden oluşan Okul Seçici Kurulu tarafından yukarıda yer alan kriterler uygun olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Değer Ödülü kategorisinde okul birincisi olarak belirlenen öğrencilerin www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuruları için son tarih 12 Mayıs 2017’dir.
 •  Okul Seçici Kurulu tarafından Değer Ödülü Kategorisinde okul birincisi olarak belirlenen öğrencilerin bilgileri“Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”ile birlikte Okul Müdürlükleri tarafından bir üst yazıyla 12 Mayıs 2017 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirilmelidir.
 • Eser Ödülü kategorisinin alt dallarında ise öğrenciler CESARET değeri temasında ortaya koydukları eserler ile okul müdürlüklerine veya okul müdürlükleri tarafından görevlendirilen öğretmene “Türkiye Değer Ödülleri”ne katılım için müracaat ederler. Müracaat eden öğrencilerin bilgileri 27 Mart - 12 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.turkiyedegerodulleri.com adresine girilerek online kayıt ve başvurunun yapılması gerekmektedir.
 • Okul müdürlükleri tarafından oluşturulan Okul Seçici Kurulunun yukarıdaki kriterlere uygun olarak yapacağı değerlendirmeler neticesinde birinci olan öğrencilerin www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuruları için son tarih 16 Mayıs 2017’dir.   
 • Okul Seçici Kurulu tarafından eserleri ile Eser Ödülü Kategorisinde okul birincisi olarak seçilen öğrencilerin eserlerinin “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” ile birlikte, bir üst yazıyla 12 Mayıs 2017 tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirerek başvuru işlemi gerçekleştirilmelidir.

5.Başvurunun Geçersiz Sayıldığı Durumlar

 • Her iki kategoride de yarışmaya başvuran çalışmaların herhangi bir yerden alıntı veya kopya olması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Değer Ödülü Kategorisinde ve Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında www.turkiyedegerodulleri.comadresi üzerinden online kayıt ve başvuru yapılmaksızın okul müdürlüklerine, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılacak olan başvurular geçersiz sayılacaktır.  
 • Değer Ödülü kategorisinde “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”, Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında ise “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” doldurulmaması ve ya eksik olarak doldurulması durumlarında başvurular kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.
 • Her iki kategoride de yarışmaya katılım için müracaat eden çalışmaların Cesaret değerini konu edinmemesi ve bu değer ile ilişkili olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Her iki kategori ve alt dalları için, yapılan eser ve çalışmaların yukarıda yer alan kriterlerden ilgili dalla alakalı kriterlere uymaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Türkiye Değer Ödülleri Yarışma Takvimi’nde yer alan tarihlerin dikkate alınmadığı ve başvuruların yapılması için geçerli olan son tarihten sonra müracaatta bulunulması gibi durumlarda başvurular kabul edilmeyecektir.