HAKKINDA

 

Türkiye Değer Ödülleri, Değerler Olimpiyatı adıyla ilk olarak 2011-2012 eğitim öğretim yılında Ensar Vakfı, Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışmaları sonucunda, "yardımseverlik, vefakarlık, sorumluluk, saygılılık ve doğruluk" temalarında, İstanbul’un farklı ilçelerinden pek çok ortaokul ve lisenin yarışmaya iştiraki ile düzenlendi. Yarışma temaları bağlamında ortaya koydukları eserler ve ilgili değerler ile alakalı olarak örnek tutum ve davranışlarıyla ödüle layık görülen öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 2012 yılının Haziran ayında yapılan ödül töreniyle ödüllendirildiler.

2012-2013 eğitim-öğretim yılında ise İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi arasında imzalan bir protokol ile Değerler Olimpiyatı etkinlikleri İstanbul’daki tüm ortaokul ve lise seviyesindeki özel ve resmi okulları kapsayacak şekilde “Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” temasıyla gerçekleştirildi. 3 Haziran 2013 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda yapılan final programı ile dereceye giren tüm öğrenci ve öğretmenlere ödülleri takdim edildi.

Değerler Olimpiyatı” etkinliklerinin üçüncüsü Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi iş birliğiyle, 2013-2014 eğitim öğretim yılında, Türkiye genelindeki tüm ortaokul ve liseleri kapsayacak şekilde, “Adalet” ana teması ve “doğruluk, ahde vefa, güven, merhamet ve paylaşma” yarışma konularında düzenlendi. Üç gün süren Türkiye Finali etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrenciler, öğretmenler ve aileleri İstanbul’un tarihi ve kültürel mekânlarını ziyaret etme ve tanıma fırsatı buldular.  Etkinliklerin son programı olan ve 2 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Türkiye Finali Ödül Töreni’nde Türkiye çapında dereceye giren 42 öğrenci ve 30 öğretmen görkemli bir organizasyonla ödüllendirilmiştir.

“Değerler Olimpiyatı” adıyla yapılan etkinlikler Milli Eğitim Bakanlığı ve Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi arasında imzalanan Türkiye Değer Ödülleri İş Birliği Protokolü ile birlikte isim değişikliğine gidilerek “4. Türkiye Değer Ödülleri” ismiyle, 2014-2015 eğitim öğretim yılında tüm Türkiye genelindeki özel ve resmi ortaokul ve liseleri kapsayacak şekilde, “Yardımseverlik” temasında düzenlenmiştir.

Türkiye Değer Ödüllerinin beşincisi 2015-2016 eğitim öğretim yılında “Sorumluluk” temasıyla gerçekleştirildi.  Eserleri ve değerli davranışları ile öne çıkan öğrenciler İstanbul’da gerçekleştirilen kültürel geziler ve kültür, sanat, eğitim camiasından yoğun katılımın gerçekleştiği bir ödül töreni ile ödüllendirildi. Ödül töreninde 16 ortaokul ve lise öğrencisi ile 6 öğretmen ödüllerini alanında tanınmış sanatçıların ve 15 Temmuz kahramanlarının ellerinden aldı.

6. Türkiye Değer Ödülleri projesi kapsamında 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise “Cesaret” temasıyla dereceye giren eserleri ve değerli davranışlarıyla öne çıkan öğrencileri ödüllendirildi.

Proje’nin yedincisinde ise “Sabır” değeri tema değer olarak belirlenmiş ve 20 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılan ödül töreni ile 16 öğrenci 6 öğretmen ödüllendirildi.

Türkiye Değer Ödülleri öğrencilerde ve toplumda ahlaki değerler yönünden farkındalık oluşturmayı, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek bilinç kazandırmayı, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini desteklemeyi, evrensel, kültürel ve manevi değerlere sahip olmanın bireyin kendisiyle barışık, mutlu ve başarılı bir kişilik kazandırdığını fark ettirmeyi, “Değer Ödülü” Kategorisinde başarılı olan öğrencilerin ise kendi yakın çevrelerine ve arkadaşlarına rol model olmalarını sağlayarak okullarımızda gündem oluşturmayı amaçlamaktadır.

Ensar Vakfı; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde yüzü aşkın şubesi ile hizmet vermekte olan Ensar Vakfı, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Ensar Vakfı, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.

Detaylı bilgi için https://www.ensar.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Değerler Eğitimi Merkezi (DEM), değerlerin eğitimi konusuna akademik düzeyde katkı yapmak amacıyla kurulmuş bir araştırma merkezidir. Eğitimle ilgili her tür girişimin temelde bir insan telakkisine dayandığının idrakinde olarak, eğitim anlayışını, insanın varoluşuyla irtibatlı görmekte olan merkez, değerlerin dünyanın neresinde olursa olsun insan yaşamındaki yerini önemseyen, bunu kıymetli gören, geliştirmeyi gerekli gören bir eğitim anlayışını kabul etmekte ve önermektedir. Bu anlayışa hizmet etmek üzere "değerler ve eğitimi" alanında teorik ve pratik çalışmalar yapmayı, proje ve atölye tabanlı eğitim faaliyetleri düzenlemeyi, lisans ve lisansüstü düzeylerde bu alana yönelik çalışma yapanları akademik yönden desteklemeyi, bu konuda elde edilen bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmayı, diğer ülkelerdeki araştırmacılarla bir kontak noktası oluşturmayı hedefleyen bir kurumdur. 

Faaliyetlerine Ensar Vakfı bünyesinde 2003 yılında başlayan Değerler Eğitimi Merkezi; ulusal ve uluslararası camiada konusunda uzmanlaşan bir kurum olarak adından söz ettirmektedir.

Din ve değerler eğitimi konusunda araştırmalar, proje ve atölye çalışmaları, seminer ve sempozyum organizasyonları, süreli yayın, kitap ve dijital yayın faaliyetleri, kütüphane derlemesi gibi birçok alanda çalışmalarını yürütmektedir.

Detaylı bilgi için  http://www.dem.org.tr/ web sitesini ziyaret edebilirsiniz.