BAŞVURU ve KATILIM ŞARTLARI

Başvuru şartlarını buradan indirebilirsiniz.

1. Tüm kategori ve dallar için genel koşullar

 • Katılımcı Türkiye’de 81 il ve 957 ilçede yer almakta olan tüm özel ve resmi eğitim kurumlarının ortaokul 5,6,7,8.  sınıflarının ve lise 9,10,11,12.  sınıflarının ve bu okullardaki hazırlık sınıflarının herhangi birisinin devamlı öğrencisi olmalıdır. 
 • Türkiye Değer Ödülleri dahilinde her iki kategoride de sabır değeri konu alınmalıdır. 
 • Her iki kategoride de çalışmalar özgün olup herhangi bir yerden alıntı veya kopya olmamalıdır.  
 • Değer ödülü kategorisinde yarışmaya katılan öğrenciler için “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” ve Eser ödülü kategorisi ve alt dallarında yarışmaya katılan öğrenciler için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” eksiksiz doldurularak müracaatların gerçekleştirilmesi gerekmektedir.  
 • Aşağıdaki şartları sağlamayan tüm eserler içerik değerlendirmesine alınmadan elenecektir.

2. DEĞER ÖDÜLÜ KATEGORİSİ

a. “Değer Ödülü” Kategorisinde Aday Öğrencinin Tespiti 

 • Öğretmen veya okul yöneticisi “Değer Ödülü” kategorisinde “sabır" değerinde tavır ve davranışlarıyla bu ödüle layık gördüğü öğrenciyi tespit ederler. 
 • “Değer Ödülü”ne aday gösterilirken; öğrencinin “sabır” değeri temasında aday gösterilme nedeni, bu değer ile ilgili örnek tutum ve davranışları, öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansımaları ve öğrencinin haberi olmadan öğretmenlerin gözlemiyle yapılan faaliyetleri net bir biçimde anlatan bir metin hazırlanmalıdır.  
 • “Değer Ödülü” kategorisinde “sabır” değeri teması ile ilgili yazılı metin “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”na uygun olarak en fazla 5 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır.  Yazı tipi Times New Roman ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır.  

 

3. ESER ÖDÜLÜ KATEGORİSİ ve DALLARI

 • Eser Ödülü kategorisinde Sabır değeri temasını, bu kategori dâhilinde alt dallarda yer alan alanlarda ortaya koydukları eserleriyle ifade eden öğrencilerin eserlerinin aşağıdaki kriterlere uygunluğu okul idaresi ve öğretmenleri tarafından tespit edilmelidir.  
 • Eser Ödülü kategorisi dâhilindeki tüm alt dallarda yapılacak başvurular için “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” mutlaka doldurulmalıdır. 

 

a. RESİM  

 • Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir.  
 • Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.  
 • Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan, iki büyük karton arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.  
 • Resmin arkasında öğrenci adı soyadı, sınıfı, okulu, ilçesi, ili ve iletişim bilgileri (Adres, telefon ve e-mail) yer almalıdır.  
 • Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.  

b. ŞİİR  

 • Şiirde ölçü serbesttir.  
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir.  

c. HİKÂYE 

 • Hikâye gerçek veya kurgu olabilir. 
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.  

d. KISA FİLM HAZIRLAMA

 • Filmin süresi 3 dakikayı geçmemelidir. 
 • Jenerikte, yönetmen, senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilmedir.  Yarışmaya film ekibi adına başvurulacaktır.  Ekip en fazla beş öğrenciden oluşabilir. 
 • Kazanılan ödül, ekip arasında Değerler Eğitimi Merkezi tarafından eşit paylaştırılacaktır. 
 • Kısa filmlerin, HD çözünürlükte taşınabilir bellek ile gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Dereceye giremeyen kısa filmler dahil, yarışmaya başvuran tüm kısa filmlerin yayın ve telif hakları DÖGM ile Ensar Vakfı Değerler Eğitimi Merkezi’ne aittir. 
 • Hazırlanan kısa filmin herhangi bir platformda yayınlanmaması gerekir. Başvuru öncesi veya sonrasında Herhangi bir video platformunda/sosyal medyada (YouTube, Twitter, Facebook vb.) yayınlanan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

e. KARİKATÜR

 • Karikatürler A4 ya da A3 boyutlarında her tür kağıda serbest teknikle, siyah-beyaz veya renkli olarak çizilebilir. 
 • Karikatürün özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir. 
 • Karikatür üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.  Eser 600dpi çözünürlükte taranıp sisteme yüklenecektir. 

4. Başvuru Yöntemi

 • Türkiye Değer Ödülleri ile ilgili gerekli duyurular okul öğretmen ve öğrencilerine okul müdürlüklerince yapıldıktan sonra yarışmaya katılacak öğrenciler için 5 Mart-1 Haziran 2018 tarihleri arasında www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online başvuru yapılması gerekmektedir. 
 • Eser Ödülü Kategorisi Resim ve Kısa Film dalında online form doldurulduktan sonra eserler Değerler Eğitimi Merkezi’ne (Süleymaniye cd. Elmaruf sk. No:3 FATİH/İstanbul) kargolanmalıdır. 
 • Resim dalında eser iki sert kartonun arasına konarak katlanmadan gönderilmelidir. 
 • Kısa Film dalında eserler usb bellek ile gönderilecektir. USB bellekler zarar görmeyecek şekilde paketlenmelidir. 

5. Başvuru ile İlgili Uyarılar

 • Her iki kategoride de yarışmaya başvuran çalışmaların herhangi bir yerden alıntı veya kopya olması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır. 
 • Değer Ödülü Kategorisinde ve Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında www.turkiyedegerodulleri.com adresi üzerinden başvuru yapılmadan gönderilen veya e-posta, faks vb. yollarla iletilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Değer Ödülü kategorisinde “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”, Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında ise “Eser Ödülü Kategorisi Öğrenci Bilgi Formu” doldurulmaması veya eksik olarak doldurulması durumlarında başvurular kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. 
 • Her iki kategoride de yarışmaya katılım için müracaat eden çalışmaların Sabır değerini konu edinmemesi ve bu değer ile ilişkili olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  
 • Her iki kategori ve alt dalları için, yapılan eser ve çalışmaların yukarıda yer alan kriterlerden ilgili dalla alakalı kriterlere uymaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.  
 • Türkiye Değer Ödülleri Yarışma Takvimi’nde yer alan tarihlerin dikkate alınmadığı ve başvuruların yapılması için geçerli olan son tarihten sonra müracaatta bulunulması gibi durumlarda başvurular kabul edilmeyecektir.