BAŞVURU ve KATILIM ŞARTLARI

8. Türkiye Değer Ödülleri Şartnamesini buradan indirebilirsiniz.

 

Başvuru ve Katılım Şartları

YARIŞMA KATEGORİ VE DALLARI

“Değer Ödülü” Kategorisi

      Ortaokullar ve liselerde, tavır ve davranışlarıyla iyi bir insan olma yolunda rol model olan, “Güvenilir Olmak” değerini içselleştiren, yaptığı çalışmalar ve davranışlarla bu değeri yaşayan öğrenciler, öğretmenler tarafından tespit edilecektir. Tespit edilen öğrencinin seçilme nedeninin, ilgili değeri içselleştiren tavır ve davranışlarının ayrıntılı bir şekilde ekteki “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu”nda yer alması gerekir.

 

 “Değer Ödülü” Kategorisinde Aday Öğrencinin Tespiti

 • Okul idaresi başkanlığında, okul rehber öğretmeni, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, sınıf/şube rehber öğretmenleri ve okul yöneticileri yaptıkları değerlendirmeler sonucunda okullarında “Değer Ödülü” kategorisinde “Güvenilir Olmak" değerine uygun tavır ve davranışlarıyla bu ödüle layık gördükleri öğrencileri tespit ederler.
 • “Değer Ödülü”ne aday gösterilirken; öğrencinin “Güvenilir Olmak” değeri temasında aday gösterilme nedeni, bu değer ile ilgili örnek tutum ve davranışları, öğrenciyi diğer öğrencilerden ayırt eden özellikleri, öğrencideki bu değerin kendisi ve çevresine yansımaları ve öğrencinin haberi olmadan öğretmenlerin gözlemiyle yapılan faaliyetleri net bir biçimde anlatan bir metin hazırlanmalıdır.
 • “Değer Ödülü” kategorisinde “Güvenilir Olmak” değeri teması ile ilgili yazılı metin ekteki “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” na uygun olarak en fazla 5 sayfa olacak şekilde hazırlanmalıdır. Yazı tipi Times New Roman ve yazı boyutu 12 punto olmalıdır.
 • Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu doldurularak www.turkiyedegerodulleri.com adresindeki başvuru adresinden sisteme yüklenmelidir.

 

 “Değer Ödülü” Kategorisi Değerlendirme Ölçütleri

 

Değerlendirme Ölçütleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1-Öğrencinin Değer Kazanımına Katkısı

 

2-Değeri Davranış Haline Getirmedeki İstikrarı

 

3-Öğrencinin Değeri İçselleştirmesi

 

4-Değer ile İlgili Davranışlarının Çevreye Yansıması

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

   Eser Ödülü Kategorisi

 “Eser Ödülü” kategorisinde “Güvenilir Olmak” değerini eserleriyle ifade eden öğrenciler aday gösterilecektir. Eser Ödülü Kategorisi Dalları:

 • Resim
 •  Şiir
 • Hikâye
 • Kısa Film
 • Karikatür

Resim Dalı

 • Resimler 35x50 cm resim kâğıdına, fon kâğıdı veya tuval üzerine kara kalem, kuru boya, akrilik, yağlı boya, sulu boya veya pastel boya kullanarak yapılabilir. Boyutlara uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resim üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.
 • Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki mukavva arasına yerleştirilerek gönderilmesi gerekmektedir.
 • Resmin arkasında öğrenci adı soyadı, sınıfı, okulu, ilçesi, ili ve iletişim bilgileri (Adres,  telefon ve e-mail) yer almalıdır.
 • Resmin özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

 

Resim Dalı Değerlendirme Ölçütleri

Puan derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- İlgili Değeri Eserde İfade Edebilme Gücü

 

2- Eserde Kullanılan Tekniğin Uygunluğu

 

3- Resimde Özgünlük

 

4- Resimde Görsel Uyum ve Görsel Öğeler

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

   Şiir Dalı

 • Şiirde ölçü serbesttir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 4 sayfayı geçmemelidir.
 • Şiirler “.pdf” formatında  www.turkiyedegerodulleri.com  adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

Şiir Dalı Değerlendirme Ölçütleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- İlgili Değeri Şiir İle İfade Edebilme Gücü

 

2- Şiirde Kullandığı Dilin Uygunluğu

 

3- Şiirde Yaratıcılık ve Özgünlük

 

4- Şiirde Duygu ve Düşünceyi İfade Edebilme

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

   Hikâye Dalı

 • Hikâye gerçek veya kurgu olabilir.
 • Bilgisayar ortamında ‘’Times New Roman’’ yazı tipinde, 12 punto yazı boyutu, 1,5 satır aralığı ve A4 sayfa yapısında, Türkçe dil bilgisi kurallarına uygun olmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir.
 • Hikâyeler “.pdf” formatında www.turkiyedegerodulleri.com adresi üzerinden sisteme yüklenecektir.

 

Hikâye Dalı Değerlendirme Ölçütleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- İlgili Değeri Hikâye İle İfade Edebilme Gücü

 

2- Hikâyede Dil ve Üslûp

 

3- Hikâyede Yaratıcılık ve Özgünlük

 

4- Hikâyede Duygu ve Düşünceyi İfade Edebilme

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

    Kısa Film Dalı

 • Filmin süresi 3 dakikayı geçmemelidir.
 • Jenerikte, yönetmen, senarist ve oyuncu bilgilerine yer verilmedir. Yarışmaya film ekibi adına başvurulacaktır. Ekip en fazla beş öğrenciden oluşabilir.
 • Filmin yönetmeni, senaristi, çekim ekibi yalnızca öğrencilerden oluşmalıdır. Yetişkinler, öğretmenler veya okul yöneticileri yalnızca oyuncu veya danışman olarak görev alabilirler.
 • Kazanılan ödül, ekip üyeleri arasında Değerler Eğitimi Merkezi tarafından eşit paylaştırılacaktır.
 • Kısa filmlerin, HD çözünürlükte taşınabilir bellek (USB Bellek) ile gönderilmesi uygundur. CD veya DVD ile gönderimlerde çizilme ve kırılma riskleri göz önünde bulundurularak korunaklı bir şekilde kargoya verilmesi gerekir.

  

Kısa Film Dalı Değerlendirme Ölçütleri

Puan Derecesi

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- İlgili Değeri Film ile İfade Edebilme Gücü

 

2- Film Çekim Tekniği ve Kalitesi

 

3- Filmde Yaratıcılık ve Özgünlük

 

4- Filmde Duygu ve Etkileyicilik

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

   Karikatür Dalı

 • Karikatürler her tür kâğıda serbest teknikle, siyah-beyaz veya renkli olarak çizilebilir.
 • Karikatürün özgün, herhangi bir yarışmada ödül almamış, ticarileşmemiş ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.
 • Karikatür üzerinde herhangi bir yazı ve bilgi olmamalıdır.
 • Eser “.pdf, .jpeg veya .jpg” formatında, 300dpi çözünürlükte taranıp sisteme yüklenecektir.

 

Karikatür Dalı Değerlendirme Ölçütleri

Puan derecesi(MAX:100)

Derecelendirme

En az 10 puan

En fazla 20 puan

1- İlgili Değeri Eserde İfade Edebilme Gücü

 

2- Eserde Kullanılan Tekniğin Uygunluğu

 

3- Karikatürde Özgünlük

 

4- Karikatürde Görsel Uyum ve Görsel Öğeler

 

5- Seçici Kurul Kanaati

 

TOPLAM

 

 

Başvuru ile İlgili Uyarılar

 • Her iki kategoride de yarışmaya başvuran çalışmaların herhangi bir yerden alıntı veya kopya olması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

 • Değer Ödülü Kategorisinde ve Eser Ödülü Kategorisi ve alt dallarında www.turkiyedegerodulleri.com adresi üzerinden başvuru yapılmadan gönderilen veya e-posta, faks vb. yollarla iletilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Değer Ödülü kategorisinde “Değer Ödülü Kategorisi Aday Öğrenci Bilgi Formu” doldurulmaması veya eksik olarak doldurulması durumlarında başvurular kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır.

 • Her iki kategoride de yarışmaya katılım için müracaat eden çalışmaların Güvenilir olmak değerini konu edinmemesi ve bu değer ile ilişkili olmaması durumunda başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.  

 • Her iki kategori ve alt dalları için, yapılan eser ve çalışmaların yukarıda yer alan kriterlerden ilgili dalla alakalı kriterlere uymaması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.  

 • Türkiye Değer Ödülleri Yarışma Takvimi’nde yer alan tarihlerin dikkate alınmadığı ve başvuruların yapılması için geçerli olan son tarihten sonra müracaatta bulunulması gibi durumlarda başvurular kabul edilmeyecektir.