SSS

SORU 1: Kısa Film dalında öğretmenler/veliler senaryo yazarı veya yönetmen olabilir mi?

CEVAP 1:

Hayır, film ekibi (senarist, yönetmen v.s.) tamamen öğrencilerden oluşmalıdır. Yetişkinler yalnızca filmde oyuncu olarak yer alabilirler.

SORU 2: Kazanılan ödüller nasıl ödenecek?

CEVAP 2:

Ödül kazanan öğrencilerin ödülleri, takip eden eğitim-öğretim döneminde 10 aylık burs olarak ödenecektir. (örneğin, resim dalı birincisi olan öğrencinin hesabına, eylül-haziran ayları arasında her ay burs olarak 700 tl yatacaktır. )

Değer Ödülü Kategorisinde ödül alan öğrenciyi aday gösteren öğretmene ise ödeme tek seferde yapılacaktır.

SORU 3: Eser ödülü kategorisinde öğretmenlere ödül verilecek mi?

CEVAP 3:

Hayır, eser ödülü kategorisinde yalnızca öğrenciler ödüllendirilmektedir.

SORU 4: Bir öğrenci birden fazla dalda başvuru yapabilir mi?

CEVAP 4:

Evet, her öğrenci istediği tüm dallarda başvuru yapabilir.

SORU 5: Türkiye Finali Seçici Kurulunun yaptığı değerlendirmeler sonucunda birinci olan öğrencilerin Türkiye Finali Programı ve Ödül Töreni'ne katılabilmesi için olası yol ve konaklama masrafları nasıl, kim tarafından karşılanacaktır? Öğrencilere nezaret edecek veli ya da yakınları ile öğretmenlerin veya okul idarecilerinin yol ve konaklama masrafları da karşılanacak mı?

CEVAP 5:

Türkiye Finali Seçici Kurulu’nun açıklayacağı sonuçlara göre eser ödülü kategorisinde birinci olan, değer ödülü kategorisinde ise birinci, ikinci ve üçüncü olan  öğrencilerin yol ve konaklama masrafları Ensar Vakfı tarafından karşılanacaktır. Öğrenciye nezaret edecek olan iki velinin yol ve konaklama masrafları da Ensar Vakfı tarafından karşılanacaktır. Tüm öğretmen ve öğrenciler Türkiye Finali Programı ve Ödül Töreni’ne katıldıkları tüm süre içerisinde Milli Eğitim Bakanlığınca izinli sayılacaklardır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin konaklayacakları meskenler organizasyon komitesi tarafından ayarlanacak olup Türkiye Finali Seçici Kurulu’nun sonuçları ilan etmesi ile birlikte okullarla ve öğrenci velileri ile irtibata geçilecektir.

SORU 6: Başvurular okullara mı yapılacaktır?

CEVAP 6:

Başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara üst yazı ile duyurunun yapılmasından sonra okul yönetimi tarafından belirlenen idareci veya öğretmenler aracılığıyla www.turkiyedegerodulleri.com adresinde açılan Başvuru ve Online Kayıt Ekranı üzerinden yapılacaktır.

SORU 7: Okullardan her iki kategori için kaç derece çıkabilir?

CEVAP 7:

 

Dileyen tüm öğrenciler yarışmaya katılabilirler. Okullarda herhangi bir derecelendirme yapılmadan başvurular yapılabilir.

 

 

SORU 8: Türkiye Değer Ödülleri'nde öğrenciler sahip oldukları ahlaki, kültürel ve manevi değerler konusunda mı birbirleriyle yarışıyorlar? Bu değerlerde birbirleriyle rekabet içerisinde olmaları çocukların psiko-sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkilemez mi?

CEVAP 8:

Türkiye Değer Ödülleri’nde iki ana kategori vardır. Bu kategorilerden ilki Değer Ödülü Kategorisi’dir. Diğer kategori ise Eser Ödülü Kategorisi’dir.

İlk kategori olan Değer Ödülü Kategorisi’nde; yarışma duyurusu okullara yapıldıktan sonra okullardaki yöneticiler veya öğretmenler tarafından yarışma kapsamında belirlenen değeri içselleştirmiş olan, tavır, tutum ve davranışlarıyla bu değeri ortaya koyan, diğer öğrencilere ve kendi yakın çevresine rol model olduğu düşünülen öğrenci ya da öğrenciler tespit edilir. Öğretmenler veya okul yöneticileri tarafından bu öğrencilerin tavır, tutum ve davranışlarının hikâyeleştirildiği metinler kaleme alınarak, öğrencilerle alakalı birer dosya oluşturulur. Oluşturulan dosya ile birlikte öğrenciler “Türkiye Değer Ödülleri Değer Ödülü Kategorisi”nde aday olarak gösterilir ve yarışmaya katılımları sağlanır. Başvurular Türkiye Finali Seçici Kurulu’na gelir ve yapılan değerlendirme ile Türkiye birincileri belirlenir ve ilan edilir. Okullarda öğrencinin tespiti ve hakkında bir dosyanın oluşturulmasından Türkiye Finali Seçici Kurulu sonuçları ilan etmesine kadar olan süreç içerisinde öğrencilerin bu kategoride öğretmenleri veya okul idarecileri tarafından ödüle aday olarak gösterildiğine dair bilgisi bulunmamaktadır. Öğrenciler sergiledikleri davranışlar ile öğretmenleri tarafından ödüle layık oldukları düşünülerek aday gösterilir. Öğrenci kendisi bu yarışmaya başvurmaz. Öğrenciler son aşamaya kadar da davranışlarının değersiz olduğu kanaatine kapılmamaları ve benlik saygılarını yitirmemeleri gibi nedenlerle hiçbir aşamada olumlu ya da olumsuz sonuçlardan haberdar edilmez.

Ahlaki, evrensel, kültürel ve manevi değerler kapsamında öğrencilerin rekabet etmesinin etik olmaması, pedagojik açıdan uygun olmaması, öğrencilerin psikososyal gelişimlerinin olumsuz yönde etkilenmemesi nedenleri ile uzmanlarla ve akademisyenlerle yapılan görüşmeler neticesinde yukarıdaki mevzu bahis yarışma formatı geliştirilmiştir. Bu formatın geliştirilmesinde çeşitli spor dallarında ulusal ve uluslar arası spor federasyonlarınca her sene spor sezonların sona ermesi ile birlikte sporculara verilen Fair Play” (Adil Oyun) Ödülleri örnek alınmıştır.

“Türkiye Değer Ödülleri Eser Ödülü Kategorisi”nde; Türkiye Değer Ödülleri Komitesi’nde yer alan akademisyen ve uzman eğitimciler ilgili eğitim öğretim yılı için belirledikleri temayı oluşturan ahlaki değeri ve o değer ile alakalı olan alt değerleri öğrenciler eserleriyle ifade ederek yarışmaya katılırlar. Okullarda Türkiye Değer Ödülleri duyurusunun yapılmasının akabinde bu kategoride yarışmaya katılacak olan öğrencilerin “Şiir, Hikâye, Resim, Kısa Film, Karikatür” dallarından her hangi birisinde bir eser ortaya koyması istenir. Öğrenci tarafından ortaya konan eser Değer Ödülü Kategorisinde de olduğu üzere önce okullarda, daha sonra kademeli olarak İlçe ve İl Milli Müdürlüklerinde kurulan Şiir, Hikâye dalı değerlendirmesinde Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Resim, Afiş ve Kısa Film dalında Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden oluşturulan değerlendirme komisyonlarından geçerek, son aşamada il birincisi olarak Türkiye Finali değerlendirme komisyonuna gelir. Türkiye Finali Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirme neticesinde “Şiir, Hikâye, Resim, Karikatür, Kısa Film, Karikatür” dallarından her biri için Türkiye Finali Birincileri belirlenir ve ilan edilir.

Bu kategoride öğrenciler eserleri ile yarışmaları nedeni ile; pek çok uzman ve akademisyen ile yapılan görüşmeler neticesinde bu kategoride yarışma aşamalarında, yarışmaya eseri ile katılan öğrenciye bilgi verilmesinin öğrencide pedagojik anlamda herhangi bir soruna neden olmayacağı kanaatine varılmıştır. Bu nedenle ilk aşama olan okullarda kurulan komisyonlarla eserlerin değerlendirilmesinden son aşama olan Türkiye Finali değerlendirmesine kadar öğrenci sonuçlardan haberdar edilebilir.