TAKVİM

Yarışma şartnamesinin ve gerekli duyuruların Bakanlık tarafından üst yazı ile Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirilmesi ve okullara duyurulması

20 Mart 2017

Her kategoride okullarda çalışmaların başlatılması, duyuru, afiş ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtım başlangıcı

20 Mart 2017

Yarışmaya katılacak öğrenciler için www.turkiyedegerodulleri.com adresinden online kayıt ve başvuru süresi

27 Mart 2017– 12 Mayıs 2017

Okul Seçici Kurulu tarafından kategorilere göre okul birincilerinin belirlenmesi ve online başvuru formunun doldurulması için son tarih

14 Mayıs 2017

Okulların İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine yarışma için son başvuru tarihi

17 Mayıs 2017

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Seçici Kurulların kurulması her kategoride ilçe birincilerinin seçilmesi

18 - 23 Mayıs 2017

Eser ve değer ödülü kategorilerinde ilçe birincisi seçilen öğrenci eserlerinin  www.turkiyedegerodulleri.com adresine İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yüklenmesi için son tarih.

(Şiir, Hikaye ve  Değer Ödülü metinleri doğrudan  Karikatürler  ise taranarak sisteme yüklenecektir. )

25 Mayıs 2017

Resim kategorisindeki eserlerin asılları ile  kısa filimlerin dijital ortamda kargo yoluyla İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından Değerler Eğitimi Merkezi’ne gönderilmesi için son tarih.

25 Mayıs 2017

Türkiye Finali Değerlendirmelerinin yapılması ve Türkiye Derecelerinin belirlenmesi

1 Haziran-31 Ağustos 2017

Türkiye Finali ve Ödül Töreni

22 Ekim 2017